Ledelsescoaching

For at lykkes som leder er det ikke nok med funktionelle kompetencer og værktøjer – din personlighed og dine interpersonelle kompetencer er afgørende for succes i lederjobbet. Samtidig er du afhængig af dine relationer og den organisationskultur du bevæger dig i, det job og den branche du arbejder i. Mange faktorer påvirker lederrollen og dine muligheder for at lykkes og trives. Lederjobbet kan være både udfordrende, udviklende og udmattende, for et højt arbejdspres, håndtering af dilemmaer, skiftende prioriteringer og kompleksitet er hverdag for mange ledere i dag.

Executive coaching giver dig et refleksions- og dialogrum, hvor vi sætter fokus på dine mål, prioriteringer, udfordringer og barrierer. Vi tilpasser forløbet efter dine behov og trækker på de bedste metoder indenfor coaching, rådgivning og psykoterapi. Udbyttet for dig er et mere balanceret lederskab hvor dine potentialer i højere grad bliver udviklet og hvor resultatopnåelse og trivsel er i fokus.


Coachingen fokuserer på dine egne ressourcer – vi trækker på dine erfaringer med løsninger der virker, fx ud fra GROW-modellen. Det handler om at realisere dit fulde ledelsespotentiale og udfri dine ambitioner.

 • Hvilke mål vil du sætte dig?
 • Hvad er succeskriterierne?
 • Hvad er udfordringerne?
 • Hvilke muligheder har du?
 • Hvad holder dig tilbage?
 • Hvad er første realistiske skridt?
 • Hvordan ser planen ud?


Rådgivningen tager udgangspunkt i modeller, værktøjer og teorier fra ledelses- og organisationspsykologien. Nogle gange har du som leder bare brug for et godt råd eller en velafprøvet model til at håndtere de udfordringer du står overfor. Mine år som både leder og lederudvikler skaber et solidt fundament af praktiske såvel som teoretiske løsninger der virker for dig. Modeller vi fx kan arbejde med er:

 • Fra vision og mission til handling -  Den strategiske værdikæde
 • Kortlægning af dine alliancer og opponenter
 • Stakeholderanalyse og -håndtering
 • Motivation af teamet og den enkelte
 • Prioritering af dine ledelsesopgaver og future walk
 • Performanceledelse ved fokus på kommunikation, opfølgning og feedback


Psykoterapien dykker dybere ned i dine værdier, din livshistorier og adfærdsmønstre. 

 • Hvorfor handler du som du gør? 
 • Hvorfor bliver du udfordret af lige netop disse situationer? 
 •  Hvilke værdier er centrale for dig, og hvordan kan du udfolde dem i din ledelse? 
 • Hvad ligger bag din motivation, og hvilken mening søger du i dit arbejdsliv? 
 • Hvad er dine kernekvaliteter, allergier og faldgruber og hvordan kan du arbejde med at udvikle din ledelsespersonlighed? Hvordan kan du arbejde med at udvikle og praktisere mere bæredygtig og effektiv ledelsesadfærd? 
 • Hvor finder du mening og retning i dit lederskab og i dit liv? 

I psykoterapien arbejder vi med baggrund i Acceptance & Commitment Therapy kombineret med Mindful Self Compassion.