Results through business psychology

Jeg er psykolog (cand.psych) fra Københavns Universitet (1997) og har en lang erfaring fra erhvervslivet med roller som leder og erhvervspsykologisk konsulent. Jeg arbejder multiteoretisk, da min overbevisning er, at en enkelt ikke teori kan indfange og forklare det komplekse liv i organisationer, men at situationen er afgørende for metode- og teorivalget. Jeg er især inspireret af den eksistentialistiske psykologi, kompleksitetsteori, psykodynamik, ACT, mv. Mine kernekompetencer er højt fagligt niveau, stærk relationsbygger, empati og situationsfornemmelse, inspirerende formidler.

Erhvervspsykologisk konsulent

Lederudviklingskonsulent og partner hos Kjerulf & Partnere, ansvarlig for udvikling og implementering af skræddersyede såvel som åbne lederudviklingsprogrammer. HR partner i COWI for internationale forretningsenheder (DK-UK-Indien-Afrika, Østeuropa) samt corporate business support. Kvalitativ analysekonsulent, projektleder og facilitator i TNS Gallup.


Ledelse

Afdelingsleder og vice president for corporate HR Development i COWI (2010-12), og for Qualitative Research i TNS Gallup (1999-2004). Begge steder med ansvar for større/globale projekter og ledelse af konsulenter og projektledere på internationalt niveau. Partner med ledelsesansvar i Kjerulf og Partnere for erhvervspsykologer (2006-08).

International

Jeg er vant til at arbejde på engelsk og med tværkulturelle grupper da jeg har løst en række internationale opgaver og haft ledelsesmæssigt ansvar på tværs af grænserne, samt haft HR partneransvar for ledere i fx Afrika, Indien og Østeuropa. Engelsk er mit naturlige andetsprog da jeg er engelsk gift og har engelsk familie.

Faglighed

Cand.psych. Fra Københavns Universitet 1997, Executive Coach fra Coaching Institute 2006, Organisationsudviklingskonsulent fra Complead 2011, løbende supervision og deltagelse i studiegrupper. Medlem af Dansk Psykologforening og underlagt foreningens retningslinier for etik og tavshedspligt.