Results through business psychology

Kingston Consulting tilbyder erhvervspsykologiske ydelser tilpasset den enkelte virksomhed eller organisation pba et højt psykologfagligt niveau, praktisk ledelseserfaring og lang konsulenterfaring.
Klik på links nedenfor for mere information.

Executive Coaching

For at lykkes som leder er det ikke nok med funktionelle kompetencer – din personlighed og dine interpersonelle kompetencer afgørende for succes. Samtidig er du afhængig af dine relationer og den organisationskultur du bevæger dig i. Executive coaching giver dig et refleksions- og dialogrum, hvor du sætter fokus på dine mål, prioriteringer, udfordringer og barrierer. Vi tilpasser forløbet efter dine behov og trækker på de bedste metoder indenfor coaching, rådgivning og psykoterapi. Udbyttet for dig er et mere balanceret lederskab hvor dine potentialer i højere grad bliver udviklet og hvor resultatopnåelse og trivsel er i fokus.
Coaching
Coachingen fokuserer på dine egne ressourcer – vi trækker på dine erfaringer med løsninger der virker, fx ud fra GROW-modellen. Det handler om at realisere dit fulde ledelsespotentiale og udfri dine ambitioner. Hvilke mål vil du sætte dig? Hvad er succeskriterierne? Hvad er udfordringerne? Hvilke muligheder har du? Hvad ville andre gøre? Hvad er første realistiske skridt? Hvordan ser planen ud?
Rådgivning
I rådgivningen vil du blive tilbudt både konkrete værktøjer og kloge ledelsesgreb, såvel som teoretiske modeller og teorier om effektiv ledelse. Mine år som både leder og lederudvikler skaber et solidt fundament af praktiske såvel som teoretiske løsninger der virker for dig. Modeller der ofte er virkningsfulde kan være:
 • Kortlægning af dine alliancer og opponenter
 • Stakeholderanalyse og -håndtering
 • Motivation af teamet og den enkelte
 • Prioritering af dine ledelsesopgaver og future walk
 • Performanceledelse ved fokus på kommunikation, opfølgning og feedback
Terapi
I terapien går vi et skridt dybere og undersøger baggrunde og mening med din ledelsespraksis ift din historie og personlighed. Hvilke værdier er centrale for dig, og hvordan kan du udfolde dem i din ledelse? Hvad ligger bag din motivation, og hvilken mening søger du i dit arbejdsliv? Hvad er dine kernekvaliteter, allergier og faldgruber og hvordan kan du arbejde med at udvikle din ledelsespersonlighed? Baggrunden for arbejdet her er især inspireret af den eksistentialistiske psykoterapi og den psykodynamiske tilgang.

Stress coaching

Stress er et vidt begreb der omfatter alt lige fra travlhedssymptomer til dyb udbrændthed. Uanset hvordan du oplever graden af stress og uanset hvilken belastningssituation du befinder der i, er der hjælp at hente.
Det moderne arbejdsliv giver rig mulighed for at blive overinvolveret – pga de øgede krav om optimering kombineret med en stigende kompleksitet i processer og samarbejdsrelationer. Samtidig oplever mange i dag at arbejdet er så stor og vigtig del af deres identitet, at det giver stor tilfredsstillelse at investere energi og tid i det.
Vi anvender redskaber fra min bog fra 2008 om stresscoaching (Stresscoaching for ledere, skrevet med Malene Friis Andersen, Børsen 2007) til at afdække og behandle dine symptomer og skabe et mere meningsfyldt og sammenhængende arbejdsliv for dig.
Er du leder eller HR-konsulent og ønsker at styrke dine handlemuligheder ift. stressede medarbejdere – eller at forebygge stress i din enhed – tilbyder jeg også træning og undervisning i stresscoaching.

Mindfulness

Mindfulness har for længst bevist sin værdi som forebyggende og behandlende tilgang til stress og depression. Via træning af det opmærksomme nærvær og accepten af det, der er, øges den enkeltes evne til at finde ro, overblik og mening i et hektisk og medrivende arbejdsliv. Evnen til at prioritere og handle proaktivt styrkes, ligesom den generelle trivsel stiger.
Min tilgang til mindfulness bygger Kabat-Zinns, Teasdales, Segal og Williams bøger, samt træning på Kognitiv Center Fyn.
Undervisning i mindfulness tilbydes som del af individuel udvikling, lederudvikling og medarbejderkurser.

Udvikling af ledelsesteam

 • Hvordan bliver I et high performing ledelsesteam og skaber forretningsmæssige resultater?
 • Hvad skal jeres fælles ledelsessprog og -værdier være?
 • Hvordan håndterer I sammen organisatorisk kompleksitet og konstante krav om optimering af processer samtidig med sikring af medarbejderengagement?
 • At skabe et velfungerende og high performing ledelsesteam er afgørende for organisatorisk og forretningsmæssig succes, men er ofte en udfordring pga organisatorisk kompleksitet og uklarhed i fælles mål. I ledelsesteams er man både kolleger og konkurrenter, og dette rummer et potentiale for både vækst og stilstand
 • Udvikling af ledelsesteam handler om at skabe synergi igennem arbejde med alignment og fælles sprog omkring mål, ledelse og organisation, samt fokus på de gruppedynamiske processer. Hvem er vi, hvilke præferencer, kompetencer og værdier har vi hver især og hvordan kan vi bedst arbejde sammen om at nå vores fælles og individuelle mål?
 • Udbyttet kan være motiverende og ambitiøse fælles mål, klar rollefordeling og mulighed for at accelrere den fælles resultatopnåelse. Samt ikke mindst en højere grad af trivsel igennem et stærkere kollegafællesskab.

Konflikt- og relationshåndtering

Konflikter og samarbejdsproblemer er en væsentlig kilde til mistrivsel, dårlig performance og sygefravær hvis de ikke håndteres konstruktivt. Samtidig er konflikter en uundgåelig del af samarbejde og livet i organisationer, da forskellige parter selvfølgelig har forskellige intentioner og perspektiver. Konflikter vil ofte være en uvurderlig kilde til udvikling, hvis vi tør lytte og lære af situationen.
Oplever du, at du har relationer der 'driller', hvor samarbejdet ikke fungerer optimalt og hvor I ikke formår at skabe den synergi I ønsker, kan en faciliteret dialog være et skridt i den rigtige retning.
Metoden vil være tilpasset den enkelte situation, da der er stor forskel på fx konflikter mellem to ligestillede medarbejder, og en leder og en medarbejder, men udgangspunktet vil altid være respektfuldt og løsningsorienteret, med fokus på at skabe mening og fremdrift for konfliktens parter.

Undervisning

Jeg har undervisningserfaring fra en række forskellige sammenhænge, herunder CBS, Folkeuniversitetet, lederuddannelser, private virksomheder, mv. Jeg tilbyder undervisning og træning i række forskellige temaer, f.eks:

 • Stresshåndtering
 • HR Partnering
 • Udvikling af ledelsespersonligheden
 • Motivation og trivsel
 • Performanceledelse
 • Coaching
 • Ledelseskommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Forandringspsykologi og forandringsledelse
 • High performance teams
 • Opbygning af corporate academies

Test som udviklingsværktøj

Erhvervspsykologiske Test som test og –analyser kan være et godt redskab til at forstå din egen situation, adfærd og kompetencer – så længe de anvendes som et dialogværktøj og ikke en fuldgyldig sandhed om dig og dine evner.Jeg er certificeret i en række test og analyser som kan inddrages efter behov og situation – til den enkelte såvel som gruppen.På baggrund af en behovsanalyse beslutter vi hvilken test der er mest hensigtsmæssig i dit forløb.

 • Hogan Assessment Hogan testen er en af de mest anvendte test til lederudvikling, og med god grund. Testen tilbyder et indblik i, hvordan din ledelsesstil opleves af andre, på baggrund af en analyse af dine værdier, personlighed og ’derailers’ – dvs. de adfærdstræk du udviser under pres eller kedsomhed, og som har en negativ effekt på dit samarbejde og din performance. Læs mere her: http://www.hoganassessments.com/content/assessments
 • Leadership Effectiveness Analysis (LEA 360) er en grundig, præcis og tankevækkende tilbagemelding på din ledelseseffektivitet, pba input fra dine medarbejdere, chef og kolleger, på områder såsom at skabe en vision, skabe følgeskab, implementering, opfølgning og feedback, resultatopnåelse og teamplaying. Læs mere: http://www.mrg.com/products-services/leadership/
 • Myers Briggs Type Indicator (MBTI) er et af de mest anvendte testværktøjer og er især anvendeligt til arbejde med gruppedynamik og præferencer. Redskabet er overskueligt og umiddelbart meningsgivende for de fleste. Læs mere: http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/
 • Wave Competence Profile er et godt redskab i rekrutteringssammenhænge, da der sættes fokus på jobrelaterede kompetencer. Læs mere: http://www.savilleconsulting.dk/products/wave.aspx
 • Element B er et psykodynamisk dialogværktøj der skaber klarhed over de personlige præferencer indenfor inklusion, kontrol og åbenhed og er især anvendeligt i teamsammenhænge. Læs mere:http://thehumanelement.com/index.php/element-b
 • Personal Directions er en tour de force i dine personlige værdier, livskvalitet og motivationsfaktorer. Redskabet er omfattende og dybdegående og især anvendeligt til lederen på en personlig rejse med fokus på mening og eksistens. Læs mere: http://www.mrg.com/products-services/motivation/
 • KP Personprofilen er et effektivt og grundigt analyseværktøj til vurdering af dine ledelsesmæssige kompetencer, herunder dine styrker og udviklingsområder. Læs mere:http://www.kjerulftest.dk/kjerulf-personprofil-test/