Udvikling af ledelsesteams 

  • Hvordan bliver I et high performing ledelsesteam og skaber forretningsmæssige resultater?
  • Hvad skal jeres fælles ledelsessprog og -værdier være?
  • Hvordan håndterer I sammen organisatorisk kompleksitet og konstante krav om optimering af processer samtidig med sikring af medarbejderengagement?
  • Hvordan kan I udvikle et psykologisk sikkert kollegafællesskab der bidrager positivt til både trivsel, overblik og resultater?

At skabe et velfungerende og high performing ledelsesteam er afgørende for organisatorisk og forretningsmæssig succes, men er ofte en udfordring pga organisatorisk kompleksitet og uklarhed i fælles mål. I ledelsesteams er man både kolleger og konkurrenter, og dette rummer et potentiale for både vækst og stilstand.

Udvikling af ledelsesteam handler om at skabe synergi igennem arbejde med alignment og fælles sprog omkring mål, ledelse og organisation, samt fokus på de gruppedynamiske processer. Hvem er vi, hvilke præferencer, kompetencer og værdier har vi hver især og hvordan kan vi bedst arbejde sammen om at nå vores fælles og individuelle mål?

Udbyttet kan være motiverende og ambitiøse fælles mål, klar rollefordeling og mulighed for at accelerere den fælles resultatopnåelse. Samt ikke mindst en højere grad af trivsel igennem et stærkere kollegafællesskab.

I udviklingen af ledelsesteams trækker jeg på en kombination af teamcoaching og gruppeterapeutiske modeller og teknikker - altid med udgangspunkt i en afdækning af jeres fælles kerneopgave og mål.