Stressforebyggelse for organisationer

Stress er en udfordring mange organisationer, ledere og medarbejdere kæmper med i dag, og som trækker store menneskelige og økonomiske omkostninger. Flere og flere arbejdspladser har efterhånden fået førstehjælpskassen på plads ift stress og håndtering af sygemeldinger, efterhånden som det er blevet et alment problem.

Men hvordan kan vi samarbejde om at forebygge stress i organisationen, og måske undgå de svære stressforløb?

Med udgangspunkt i mine bøger Førstehjælp til Stressramte (2020) og Stop Stress - Håndbog til Ledere (2016, sammen med Malene Friis Andersen) hjælper jeg virksomheder og organisationer med netop dette.

Siden 2007 har jeg hjulpet danske og internationale organisationer med at udvikle, implementere og træne i stressforebyggende initiativer. Projekterne strækker sig fra årelange forløb med 50+ workshops med organisationens ledere i Danmark og udlandet, til afdelingsworkshops, træning af HR, foredrag, webinarer, udvikling af e-learning, stresspolitikker mv. Jeg samarbejder med en række dygtige og erfarne organisationspsykologer der bistår med deres kompetence i projekterne.

Alle projekter tager udgangspunkt i bøgerne Stop Stress - Håndbog for ledere (2016 - sammen med Malene Friis Andersen) og Førstehjælp til Stressramte (2020).

Stresstrappen udviklede jeg i 2007 sammen med Malene Friis Andersen og den er blevet omdrejningspunktet for forståelsen af stress i en lang række virksomheder og organisationer. 
Modellen illustrerer udviklingen fra trivsel og høj arbejdsevne til alvorlig stress. Hvert trin på trappen er kendetegnet ved en række adfærdsændringer og tegn - når vi kender dem kan vi gribe ind i tide og måske forhindre en eskalering af symptomer.

Kingston Consulting kan hjælpe din organisation med indsatser på alle niveauer i IGLO-modellen.

Er du leder og kæmper med stresssymptomer eller er sygemeldt med stress, tilbyder jeg også stressbehandling for ledere. Læs mere under /stressbehandling-for-ledere